DTM 28 – Salah Kaprah Dalam Beragama Islam

Rp 75.000,-
Penulis : Agus Mustofa

Banyak kesalahkaprahan yang kita lakukan dalam berislam. Ada yang mengira Allah di dalam Ka’bah atau di hadapannya saat shalat. Ada yang mengira nabi Isa masih hidup dan kelak akan turun jadi juru selamat. Ada yang mengira mati dalam bencana adalah mati syahid. Ada yang bingung kenapa Allah sering menggunakan kata ‘AKU’ dan ‘KAMI’. Ada yang rancu memahami Lauh Mahfuzh, Arsy dan Kursi Allah. Dan lain sebagainya. Agus Mustofa membahasnya secara lugas, scientific, dan mendalam dalam buku ini.

dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabnya” (QS 17 : 36)

SALAH KAPRAH

Ya Allah, Ya Robbi
Engkaulah yang Maha Berilmu
dan Maha Bijaksana
Bimbinglah kami dalam beragama ini
agar jauh dari salah kaprah
Menuhankan diri kami
Menuhankan kelompok kami
Menuhankan guru-guru kami
Menuhankan Rasul kami
Menuhankan segala kepentingan kami
Menuhankan cara berdakwah kami
Menuhankan harta dan kekuasaan kami
Menuhankan pemikiran dan karya-karya kami
Menuhankan ‘kebenaran’ kami
Menuhankan tuhan-tuhan
yang bukan Tuhan Sejati.

Agus Mustofa

Leave a Reply