DTM 10 – Membonsai Islam

Rp 75.000,-
Penulis : Agus Mustofa

Islam sedang dibonsai ramai-ramai…!
Oleh umat Islam sendiri dan oleh umat lain yang tidak suka Islam.
Inilah umat yang didesain oleh Allah untuk menjadi umat teladan,
tapi selama 700 tahun terakhir tidak menjadi teladan.
Kinilah saatnya untuk bangkit kembali..!

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman hanya kepada Allah.
.” (QS Ali Imran : 110)

Leave a Reply